Skip to main content

  

Zorginstellingen hebben recht op subsidie voor ondersteuning bij implementatie beeldbellen

Interview met Jack van Gils van Voorts over de Subsidieoproep Implementatie- en opschalingscoaching. Voorts heeft als doel om innovatie in de zorg te versnellen. Zorgorganisaties lopen bij innovatietrajecten tegen zaken aan als, een gebrek aan draagvlak, moeizame integratie, het ontbreken van focus, verandermoeheid of beperkte digitale vaardigheden van medewerkers of patiënten. Voorts helpt zorgorganisaties bij het succesvol integreren van zorgtechnologie. Als trekker en vormgever van complexe verandervraagstukken, weet Jack veel over digitale transformatie in de zorg. In een persoonlijk gesprek geeft hij zijn visie over zorgtechnologie, de ontstane backlog door corona en de toekomst van videoconsulten. Daarnaast legt hij uit wat de ‘Subsidieoproep Implementatie- en opschalingscoaching’ voor zorgorganisaties kan betekenen.

Door Jack van Gils

23 februari 2021

Voorts heeft een kennisdocument '10 tips m.b.t. beeldbellen' gepubliceerd. Was dit nodig en wat willen jullie hiermee bereiken?

Al in een vroeg stadium waren wij betrokken bij de inzet van beeldbellen in de zorg. Vorig voorjaar groeide het gebruik van beeldbellen door de gevolgen van het corona virus ineens enorm. We vonden het belangrijk om onze kennis op dit gebied te delen. We wisten, door ervaringen uit het verleden, dat als iedereen plotseling aan de slag zou gaan met een online videoconsulten, de kans groot was dat het daarna ook weer snel zou ophouden. Veel mensen hadden behoefte aan kennis op dit gebied. Hoe integreer je beeldbellen binnen je organisatie, en hoe zorg je dat het een onderdeel is van je beleid, en duurzaam toegepast kan worden.

Ondertussen hebben honderden mensen de '10 tips m.b.t. beeldbellen' gelezen en het geeft een methodiek voor een succesvolle implementatie van beeldbellen. Een gedragsverandering gaat namelijk niet vanzelf.

Welke ontwikkelingen zien jullie de afgelopen twee à drie jaar m.b.t. beeldbellen in de zorg?

Voor 2020 zagen wij al een toename in gebruik van beeldbellen. Maar 2020 was een gamechanger jaar. Tot corona werd beeldbellen met name voor ondersteunende taken gebruikt. Denk aan een vergadering of overleg tussen medewerkers. Voor online video consulten tussen een dokter en de patiënt werd beeldbellen weinig ingezet. Er was wel steeds meer interesse voor, maar de urgentie of druk om het op grote schaal in te zetten ontbrak. Corona veranderde alles! Het gebruik van beeldbellen ging in een rechte curve omhoog, en zo ook de online video consulten.

Maar hierdoor ontstond ook andere vraag. Bijvoorbeeld over mogelijke koppelingen tussen een webcamconsult en het patiëntendossier. Er kwam meteen ook meer vraag naar integraties en commodity’s, zoals bijvoorbeeld beeldbellen. Deze integraties waren belangrijk, want deze zorginzet moest ook facturabel zijn. Digitale zorg moest passen binnen het zorgproces van de instellingen.

Kan je iets meer vertellen over 2020?

Zoals ik al aangaf is het een gamechanger jaar geweest. Het klinkt misschien een beetje crue, maar een ‘betere’ sprint naar vernieuwing kan je niet hebben. Vorig jaar begon het vooral met werken en vergaderen op afstand. Nog maar een jaar geleden gebeurde dit over het algemeen nog fysiek. Nu is alles anders. Zo werk ik zelf bijvoorbeeld nu voor relaties, die ik nog nooit fysiek gesproken heb. Alles ging via beeldbellen of via de telefoon. Binnen een jaar tijd is dit een geaccepteerd proces geworden.

2020 is ook het jaar dat een backlog is ontstaan in de zorg. En daar ben ik enorm bezorgd over. De reguliere zorg loopt achter. En die ligt te wachten als een vloedgolf voor de kust.
Als we binnenkort terug gaan naar ‘normaal’ krijgen we deze achterstand niet weggewerkt. Zeker niet als we alles doen, zoals we dat voor corona ook deden. Veel medewerkers in de zorg zien dit probleem ook. Maar helaas zijn er ook veel mensen die het niet zien, of niet willen zien.

In 2020 is beeldbellen dus echt doorgebroken. Ook bij Webcamconsult is het aantal gebruikers afgelopen jaar explosief gestegen. Is een ‘Subsidieoproep Implementatie- en opschalingscoaching’ rondom beeldbellen in de zorg dan nog nodig?

Dat bepalen instellingen natuurlijk zelf of dat nodig is. Maar wij hebben wel grote zorgen rondom de implementatie van digitale zorg. Wat veel organisaties in dit soort crisis situaties doen, is snel maar iets regelen. Een fysiek consult was in veel gevallen afgelopen jaar niet mogelijk. Er werd of wordt zonder goed over na te denken, een andere oplossing gezocht. Maar de kans is groot dat na corona iedereen weer terugvalt in het oude gedrag. Door de interventie, zijn tijdelijk wat zaken opgelost, maar het betekent niet dat ons gedrag ook is veranderd.

Hoe vaak hoor je zorgmedewerkers wel niet zeggen dat ze het liefst weer zo snel als mogelijk weer fysiek willen afspreken met patiënten. Op deze manier borg je digitale transitie dus niet.
Twee voorbeelden. Mijn vrouw heeft twee keer kanker gehad. Hiervoor moet ze regelmatig op herhaalbezoek. Ze vraagt met regelmaat, of het consult online plaats kan vinden. Ondanks dat een fysieke afspraak absoluut niet nodig is, kan dit niet.

Zelf moest ik voor iets kleins langs de huisarts. Ook hier was een fysieke afspraak weer niet noodzakelijk, en ik vroeg om een online consult. Dit is niet mogelijk en ik moest fysiek langskomen. Het hoogst haalbare nu is veelal de telefoon.

De backlog zie ik als de vierde corona golf en die komt eraan. Ga als zorginstelling eens kijken hoeveel sessies er nu zijn met artsen en patiënten. Vraag je af waarom je dit doet en hoe dit is te borgen voor de toekomst. Juist hierbij hebben veel zorginstellingen hulp nodig en daarvoor is de ‘Subsidieoproep Implementatie- en opschalingscoaching’ in het leven geroepen.

Welke organisaties in de zorg kunnen deze subsidie (Implementatie- en Opschalingscoaching) goed gebruiken? Is daar onderscheid in te maken?

In principe kan iedere organisatie hiervan gebruik maken, maar er zitten wel voorwaarden aan verbonden. Deze subsidie heeft een specifiek doel, namelijk het sturen van beleid. Organisaties ertoe bewegen zich meer open te stellen voor de inzet van eHealth. Het gaat hierbij om opschalen en borgen. Veel technologie bestaat al, maar het wordt niet of te weinig gebruikt. Gebruik dus wat je al hebt. Zo kan je deze subsidie inzetten om bestaande eHealth technologie, zoals bijvoorbeeld Webcamconsult, te implementeren, en dat proces te laten begeleiden en optimaliseren. Bij het indienen van de subsidieaanvraag moet je wel rekening houden dat er een visie en plan aan de basis moet staan.

De subsidie is bedoeld om een hobbel te nemen. Veel zorginstellingen willen wel, maar vaak valt een traject stil en lukt niet om het succesvol af te ronden en borgen. De subsidie is om ervoor te zorgen dat de implementatie van beeldbellen in de zorg voor nu en in de toekomst geborgd kan worden.

Welke rol spelen Voorts en Webcamconsult bij de aanvraag van deze subsidie?

Wij bij Voorts zijn geen harde subsidiejagers. Maar we kunnen wel helpen efficiënt Webcamconsult te gebruiken. Wij hebben hiervoor een draaiboek ontwikkeld. Wij helpen organisaties op weg met de borging van webcamconsulten en de subsidie is daar ondersteunend aan. Wij begeleiden organisaties bij het indienen van deze subsidie.

Deze subsidie is overigens vrij eenvoudig aan te vragen. Een toekenning of afwijzing verloopt snel dus je weet als organisatie binnen korte tijd waar je aan toe bent.

Wat kunnen zorginstellingen die participeren verwachten van een dergelijk project?

Ons traject begint bij het doel dat je wilt behalen. Gaat om een verandering binnen jouw zorgaanbod en/of is het financieel gedreven. Wil je naar 5%, 30% of wellicht 50% videoconsulten? De interne drive van jouw organisatie moet hierop ingesteld zijn. Wat voor visie stemmen we af. Eigenlijk krijg je hiermee de visie van jouw organisatie m.b.t. het gebruik van beeldbellen. En door die visie begin je het te borgen in je organisatie en implementeer je beeldbel beleid.

Die 5.000 euro is een mooie incentive, maar ook zonder deze subsidie zouden alle zorgorganisaties hier natuurlijk in moeten investeren. Om de backlog aan te kunnen pakken en kwalitatieve zorg behapbaar en betaalbaar te houden.

Hoe kan Webcamconsult helpen bij het voorkomen van backlog van consulten na corona?

Er is veel minder kanker vastgesteld afgelopen jaar. Niet dat het er niet is, het is gewoon niet gediagnostiseerd. IKNL stelde in de eerste helft van 2020 al dat het aantal diagnoses kanker, exclusief huidkanker, meer dan een kwart lager ligt dan het gebruikelijke aantal diagnoses per week.

Op dit moment lopen er mensen rond met onbehandelde huidplekjes of prostaatproblemen. Deze ziektes gaan zich natuurlijk gewoon openbaren, en in veel gevallen helaas ook in een te laat stadium. Met extra belasting voor de zorg als resultaat. Daarom moeten we nu al beginnen met het inlopen van die backlog. We kunnen tijd inhalen door gebruik te maken van video consulten.

Kan je een beeld schetsen hoe beeldbellen de toekomst van de zorg kan veranderen?

Als je nu kijkt naar beeldbellen is de vraag die je moet stellen, “wat nu als beeldbellen normaal wordt?”. Verandering is van alle tijden. Bill Gates heeft 10 jaar met het Microsoft operating system lopen leuren. Niemand was geïnteresseerd. Sterker nog, hij heeft het zo’n beetje van IBM cadeau gekregen. Dus 10 jaar lang was de curve heel vlak. En daarna is deze ontploft. In die tijd was heel veel behoefte aan computers. Maar dat waren mainframes, grote apparaten. Een PC of laptop was geen behoefte aan, dachten de grote jongens in de ICT. Gates zag dat anders en ontwikkelde een besturingssysteem voor een personal computer. De urgentie voor deze apparaten en software ontstond doordat er bedrijven waren die van deze techniek gebruik begonnen te maken, en hun werk daardoor sneller en beter deden dan hun concurrenten in hun markt. Dat is het kenmerk van disruptie in een markt.

Er ontstond een versnelling, waardoor de rest van de branche mee moest. Dat is wat nu ook gebeurt met beeldbellen. Iets dat oud is of achter loopt is over een tijdje niet meer zo relevant. De zorg zal door technologie efficiënter worden. En de patiënt zal hieraan gewend raken. Wat als online winkelen niet bestond. Dan stonden we nu waarschijnlijk in een rij voor de winkel.

Innovatie in de zorg kan ons enorm veel brengen. Denk bijvoorbeeld aan sensoren aan het lichaam. Via een polshorloge kan iemand dan bijvoorbeeld gewaarschuwd worden als er afwijkende signalen zijn. Zo kan misschien een hartaanval voorkomen worden. Technologie inzetten om gezond te blijven. En een webcamconsult is daar een onderdeel van. Proactieve zorg, vereist zorg die dat kan ondersteunen. Wij zitten op een grote golf van anders zorg organiseren.

Gaat het hierbij puur om een kostenbesparing, of ook om verbetering van de kwaliteit en het opschalen van de zorg?

Uiteindelijk gaat het leven om kwaliteit, dat is waar ik heilig in geloof. Kwaliteit voor de patiënt, maar ook voor de behandelaar. Maar natuurlijk is het ook een efficiencyverhaal. De digitalisering van zorg kan voor een trendbreuk zorgen. Wij kunnen zorg financieel zo efficiënt maken dat het ook voor verzekeraars interessant wordt. Maar dan moeten we anders gaan denken en handelen. Een parkeergarage voor bezoekers kan een ziekenhuis heel veel geld opleveren. Maar ga je om die reden een videoconsult buiten de deur houden? Omdat je dan parkeerinkomsten gaat missen?

Zorg is vaak op een oude manier ingericht. Maar er zijn ook zorgaanbieders die hier anders over denken. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw, als er door inzet van videoconsulten minder mensen hoeven te komen, dan kunnen we kleinere ziekenhuizen bouwen. Hiervoor is lef nodig om beslissingen van dit kaliber te durven nemen.

Wat is jouw advies voor zorgorganisaties die een beeldconsult nog niet opgenomen hebben in hun zorgpakket?

Het zal een reden hebben dat er nog zorginstellingen zijn waarbij webcamconsulten niet geïmplementeerd zijn. De zorg zal ook met disruptie te maken krijgen. Spelers die het anders, sneller, efficiënter doen, beter inspelen op de patiënt, zullen gebruik maken van online technologie. En het gaat snel. We maken de vierde industriële revolutie mee. Technologie is beschikbaar en businessprocessen kunnen veel sneller veranderen dan voorheen. Ik ben zelf bijvoorbeeld op zoek naar een huisarts die mij ook via een videoconsult kan helpen. Zodra ik die gevonden heb ben ik weg bij mijn oude dokter. Ik begrijp dat dit disruptief is voor de sector.

Maar deze disruptie vindt nu plaats, en pas op dat je niet straks het nakijken hebt, en de Kodak van jouw branche wordt.

Tot wanneer kunnen zorginstellingen een aanvraag tot subsidie indienen?

Na acht succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, is er op dit moment geen nieuwe ronde geopend. Het doel van de regeling is: een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. 

Wel is er een ronde geopend van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis. Deze richt zich op het implementeren en opschalen van goede zorginnovaties, die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen.

Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? En wilt u samen met ons aan de slag? We helpen u direct met het invullen van de aanvraag.

Direct aan de slag met een webcamconsult? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga met ons in gesprek

Nieuwsgierig? Meer weten hoe we naar jouw innovatie uitdaging kijken?

Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ook wij innoveren. Op dit moment zie je slechts een gedeelte van wat we te vertellen hebben.
Ondertussen werken we aan onze volledige website en vieren we in het voorjaar 
een feestje ter ere van onze nieuwe merknaam.