Skip to main content

Innoveren in de zorg vraagt ook kennisdelen. 
Dat doen we op verschillende manieren. Door coaching van projectleiders innovatie, via online meetups en trainingen.

Zo ondersteunen we organisaties bij transformatie in zorgverlening de komende jaren.

Innovatiemeetup 5 april voor relaties

Ter gelegenheid van ons 9-jarige bestaan en onze naamsverandering organiseerden we voor onze relaties een lezingenmiddag met aansluitend een netwerkborrel.

Het programma bestond uit een drie lezingen waarin we geleerde lessen uit de praktijk delen en demo's van innovaties. Deelnemers uit verschillende zorgsectoren vonden elkaar, wisselden ervaringen uit en leerden van de lezingen en elkaars innovaties. Al met al een geslaagde eerste innovatie meetup. 

Lezing 1: Veranderen onder tijdsdruk, hoe doe je dat? (door Annet van Harten)

Lezing 2: Financiering van innovatie, geld speelt absoluut een rol. (door Jack van Gils)

Lezing 3: Innovatie, wat is the next level? (door Saskia Timmer en Karlijn de Groot, Tactus)

Veranderen onder tijdsdruk, hoe doe je dat?

Annet van Harten, veranderkundige van huis uit, doet een promotieonderzoek naar tijdsdruk en teamwork in de zorg. Dit levert een dieper inzicht in de rol die beide elementen spelen bij het richting geven aan verandering. Zowel binnen de cirkel van invloed van zorgprofessionals, cliënten/patiënten en naasten, als op het niveau van management en bestuur.  

Niet alles is stuurbaar, maar bijna alles is bij te sturen.

Innovatie, geld speelt wel degelijk een rol. 

Jack van Gils, bedrijfskundige en verandermanager, toont aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe een passende business case bijdraagt aan focus, goede besluitvorming en sturing op resultaat. 

De business case kan op een bierviltje vervat zijn of in een uitgebreid model. Bij innovatie moet het gesprek in ieder geval over geld en de meerwaarde gaan. 

Innovatie, wat is The Next level? 

Saskia Timmer, zorginnovator en veranderkundige, staat stil bij de stand van innovatie in de zorg. Zijn we niet te snel tevreden, kennen we wel voldoende ambitie?

Samen met Karlijn de Groot, programma manager digitale zorg bij Tactus verslavingszorg, laat ze zien dat werkelijke innovatie een next level vraagt: qua ambitie, doelen en aanpak voor realisatie. Een voorbeeld uit de GGZ dat breder toepasbaar is. 

Meer weten over opleidingen of aanmelden voor meetups?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Waar wil je voor aanmelden of meer over weten?

Invalid Input
Invalid Input

Innovatie, verandering, transformatie, slimmere zorg. We gaan er graag over met je in gesprek.