Skip to main content

  

Van pilot naar succes? Zo doen we dat met SET

Met de SET-subsidie kun je als zorgaanbieder eHealth-oplossingen opschalen en borgen in je organisatie. Maar hoe vraag je die subsidie aan? En hoe zorg je dat de zorginnovatie ook na de subsidie overeind blijft? ‘Dat is een kwestie van de juiste mix van interne kennis, externe ervaring en de juiste balans tussen project- en verandermanagement’, vertelt adviseur en directeur van Voorts Saskia Timmer.

Door Saskia Timmer

04 januari 2021

Vraag van Tactus Verslavingszorg

Tactus wil een pilot ambulante detox verder uitrollen. Daar was financiering voor nodig en vervolgens een goede borging in de gehele organisatie. Saskia: ‘Dit project laat bij uitstek zien dat het geen zin heeft om een extern bureau even een plan te laten schrijven. Dan snap je niet wat je gaat uitvoeren.’ Daarom coacht en ondersteunt Voorts zodat de klant de strategie en tactiek zelf ontwerpt en uitvoert. ‘Wij weten precies hoe je de SET-subsidie aanvraagt en hoe je de slagingskans vergroot. Ook begeleiden we onze klanten als dat nodig is bij het project- en verandermanagement.’

Alles draait om de juiste stap

Voor het slagen van de pilot en verdere uitrol ervan was betrokkenheid van de zorgverzekeraar noodzakelijk. ‘Dat regelden wij, door te ondersteunen bij het organiseren van commitment van een de zorgverzekeraar,’ vertelt Saskia. ‘Want wil van je klinische naar ambulante zorg, dan moet je samen de juiste stappen zetten om tot een definitief financierings- of (toekomstig) prestatiemodel komen.’ Waarom is een stappenplan voor duurzame financiering dan zo onmisbaar? ‘Omdat mensen vaak denken in efficiëntie of kostenvermindering op de korte termijn, terwijl innovatie daar niet over gaat. Bovendien kun je kosten en baten van een verandering vaak alleen op lange termijn overzien. Daarbij moet je weten hoe je alle relevante partijen meeneemt en betrokken houdt.’ Hoe ondersteunt Voorts de projectmanager van Tactus hierin? ‘Wij weten welke stappen we moeten zetten. Wij kennen het veld. En we realiseren ons dat het hele proces complexe materie is. Daarom nemen we ook onze eigen ontwikkelde modellen en methodieken mee.’

Het STOPP-model voor borging in de hele organisatie

Een voorbeeld van zo’n model van Voorts is het STOPP-model: ‘Dit model gaat over borging van zorginnovatie in organisaties. Deze thuisdetox-pilot omvatte een systeem van contact en monitoring op afstand en ondersteunende psycho-educatie voor de cliënt. Je kunt je wel voorstellen dat dus niet alleen het personeel maar ook de cliënt goed begeleid moet worden in de verandering. De borging is meer dan alleen kennisoverdracht, borging is integratie in de routine van de organisatie. Via het Voorts STOPP-model en het bijbehorende borgingsdraaiboek besteden we aandacht aan alle benodigde stappen om tot goede overdracht naar de reguliere organisatie te komen.’

Van SET naar succes

Van subsidieaanvraag en toekenning naar financieringsmodel voor ambulante detox: waarom was de hulp van Voorts hierbij zo waardevol voor de projectmanager(s) van Tactus? Saskia: ‘Omdat projectmanagers in de zorg vaak ontzettend bevlogen zijn, maar niet altijd voldoende projectkennis of ervaring hebben om meer complexe projecten goed uit te voeren. Door hen te coachen faciliteren we hen maximaal op eigen kracht en stimuleren we ook het lerend vermogen van de projectmanager(s). En uiteindelijk dus het lerend vermogen van de hele organisatie. Zo ben je ervan verzekerd dat de innovatiekracht van de organisatie op de lange termijn steeds meer vruchten afwerpt.

Ga met ons in gesprek

Nieuwsgierig? Meer weten hoe we naar jouw innovatie uitdaging kijken?

Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ook wij innoveren. Op dit moment zie je slechts een gedeelte van wat we te vertellen hebben.
Ondertussen werken we aan onze volledige website en vieren we in het voorjaar 
een feestje ter ere van onze nieuwe merknaam.