Skip to main content

  

Ontwikkel met ons de visie op eHealth

De vraag: GGD Haaglanden vroeg Voorts om een eHealth visie en strategie te ontwikkelen, de interne kennis over eHealth te vergroten en in vier proeftuinen de gevormde visie te toetsen. Een leuke uitdaging, waar we vanuit Voorts graag invulling aan gaven!

Door Saskia Timmer

19 januari 2019

De situatie

GGD Haaglanden vindt eHealth belangrijk en wil het daarom integreren in haar toekomstige dienstverlening. Het management besloot te beginnen met het formuleren van hun visie op eHealth voordat zij eHealth vast onderdeel maken van de dienstverlening van GGD Haaglanden. Bij het bepalen van deze aanpak bleek echter dat er intern te weinig kennis was van de mogelijkheden die eHealth biedt; welke verschillende vormen zijn er? Welke dienstverleningsscenario’s ontstaan hierdoor? Alleen door te weten wat er mogelijk is, kunnen medewerkers van GGD Haaglanden zich een beeld vormen van het potentieel van eHealth voor de verschillende afdelingen van hun organisatie. Daarom besloten we om GGD-medewerkers op te leiden tot interne eHealth experts. Op hun beurt konden zij dan weer – tijdens en na het traject – hun collega’s betrekken in de eHealth ontwikkelingen voor hun afdeling.

Analyse

Bij Voorts willen wij een eHealth-visie het liefst baseren op het verbeteren van de dienstverlening aan klanten. Daarvoor is altijd eerst een analyse van de huidige dienstverlening nodig; welke knelpunten zijn er? Wat zijn de ambities van de organisatie op de middellange termijn? Door het verbeteren van de dienstverlening als uitgangspunt te nemen bij het formuleren van de visie op eHealth, voorkomen we dat een organisatie ontwikkel- of implementatiekeuzes maakt op basis van beschikbare eHealth tools of gadgets. Dat zorgt immers voor een minder duurzame visie zonder heldere focus.

Focus

Om gedurende het hele traject focus te behouden, werkten we in drie fases:

Fase één: visievorming en kennisoverdracht

In de eerste fase van het eHealth traject brachten wij in meerdere werksessies met management en professionals de fricties en ambities voor verbetering in beeld. Dit, in combinatie met een PEST en SWOT analyse, liet de kansen van eHealth in het domein van de publieke gezondheidszorg zien. Op basis hiervan omschreven wij de koers en de visie op eHealth voor GGD Haaglanden. De visie vertaalden we naar een strategie waarmee GGD Haaglanden hun ambitie op het vlak van eHealth in de aankomende drie jaar kan realiseren. In deze eerste fase zorgden we via kennissessies ook voor een betere kennis onder medewerkers van de mogelijkheden die eHealth biedt.

Fase twee: proeftuinen

Toen de visie gevormd en de interne kennis van eHealth vergroot was, konden we aan de slag met het opdoen van ervaringen met eHealth via proeftuinen. In deze proeftuinen onderzochten medewerkers enerzijds de gevormde eHealth visie en potentiële dienstverleningsscenario’s en anderzijds welke toepassingen daarbij pasten. In de periode september tot en met november voerden we vier proeftuinen uit die allemaal positief geëvalueerd werden.

Fase drie: vastleggen visie en uitvoering ervan

Nu de visie en mogelijkheden via de proeftuinen getest en goed bevonden waren, kon de visie vastgelegd worden. In een volgende fase kan deze visie tot uitvoering komen. In deze fase zal er aandacht zijn voor: herinrichting van de dienstverlening per afdeling en een keuze voor eHealth-tools en -leveranciers.

Uitkomst

In de hierboven beschreven drie fases hebben wij samen met GGD Haaglanden de richting bepaald; de stip aan de horizon staat. Medewerkers weten wat de mogelijkheden van eHealth zijn, hebben ermee geëxperimenteerd in de proeftuinen en zijn door deze kennismaking enthousiast geworden over de mogelijkheden voor hun organisatie en klanten. De strategie en de voorgestelde aanpak die Voorts samen met GGD Haaglanden vastlegde, biedt de GGD voldoende handvatten om de gekozen koers zelfstandig verder vorm te geven.

Ga met ons in gesprek

Nieuwsgierig? Meer weten hoe we naar jouw innovatie uitdaging kijken?

Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ook wij innoveren. Op dit moment zie je slechts een gedeelte van wat we te vertellen hebben.
Ondertussen werken we aan onze volledige website en vieren we in het voorjaar 
een feestje ter ere van onze nieuwe merknaam.