Skip to main content

  

Ondersteun ons bij organisatiebrede uitrol van werkwijze en ECD

De vraag: Pergamijn vroeg Voorts een strategie te bedenken om de implementatie van hun nieuwe werkwijze voor ondersteuningsplannen en de implementatie van hun nieuwe ECD konden combineren. Pergamijn had een project voor ogen met een langere doorlooptijd en was op zoek naar commitment en hulp. Voorts voelde zich geroepen!

Door Jack van Gils

05 december 2018

De situatie

De vraag van Pergamijn leidde na analyse tot een verandering van koers: Voorts hielp bij een complex organisatiebreed verandertraject, waarbij cultuur, zorginhoud en zorgtechnologie samenkomen.

Analyse

Pergamijn koos na grondige analyse voor het implementeren van een ECD (Pluriformzorg van Adapcare). Dit wilde zij koppelen aan de implementatie van de nieuwe werkwijze voor het opstellen van een ondersteuningsplan. Hierom was de vraag aan Voorts eigenlijk om te helpen bij het opstellen van een juiste strategie waarin de implementatie van ECD en nieuwe werkwijze voor ondersteuningsplannen gecombineerd werd. Wat bleek echter tijdens de analyse? De implementatie van de nieuwe werkwijze moest voorafgaan aan implementatie van het ECD. Met als gevolg dat een complex programma opgezet, vormgegeven en uitgevoerd worden.

Focus

In nauw overleg besloten we een programma op te zetten waarin we alle doelen zorgvuldig konden realiseren. Binnen dat programma lieten we verschillende leveranciers intensief samenwerken voor het beste resultaat. Het programma kende acht deelprojecten:

  1. Procesanalyse, uitwerken en toetsen van de nieuwe werkwijze;
  2. Inrichten en testen van de techniek, inclusief systeem koppeling en data-migratie;
  3. Kwaliteit en Acceptatie op systeem en proces niveau zowel in de zorg als in de ondersteunende diensten;
  4. Implementatie van de nieuwe werkwijze in het zorgproces;
  5. Hervorming van de ondersteuningen processen en zorgen dat registratie aan de bron realiteit wordt en de administratieve lastendruk vermindert;
  6. Inrichten van de communicatie rond het nieuwe ondersteuningsplan en de goedkeuring daarvan via een nieuw cliënten portaal;
  7. Ontwikkelen van een roadmap zodat de toekomst met het nieuwe ECD op professionele wijze doorgezet kan worden in de organisatie;
  8. Implementatie van het ECD en het cliëntportaal.

De uitrol van de gekozen werkwijze is gedaan via coaching en leersessies in teams. Een ontwikkelingsgerichte aanpak, maar wel vanuit duidelijke kaders en doelen.

Bijzonder element in deze aanpak is de organisatiebrede uitrol van ECD via een geautomatiseerd draaiboek. Dit draaiboek combineert Voorts’ kennis en ervaring met uitrol en implementatie van zorgtechnologie en de specifieke behoefte en inhoud van Pergamijn. Dankzij het gelijktijdig en zorgvuldig getimed laten draaien van circa 60 draaiboeken met 250 acties en 50 documenten kunnen wij:

  • voldoen aan de eis om binnen zo kort mogelijke tijd alle 700 cliëntendossiers over te zetten;
  • ervoor zorgen dat circa 1.000 medewerkers de nieuwe software, de nieuwe procedures en de nieuwe werkwijze adopteren.

"Werken met de draaiboeken bij onze ECD implementatie vind ik als teamleider heel prettig. De acties in het draaiboek geven me aan wat ik moet doen, dat helpt me om de implementatie in mijn team vorm te geven. De mails uit het systeem bevatten alle informatie die ik nodig heb als teamleider om de implementatie van ons ECD in het team goed te doen. Door de draaiboekacties blijft de implementatie overzichtelijk, we maken via iedere actie een klein stapje vooruit." - Jacqueline Kronieger, Teamleider Pergamijn

Resultaat

Ga met ons in gesprek

Nieuwsgierig? Meer weten hoe we naar jouw innovatie uitdaging kijken?

Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ook wij innoveren. Op dit moment zie je slechts een gedeelte van wat we te vertellen hebben.
Ondertussen werken we aan onze volledige website en vieren we in het voorjaar 
een feestje ter ere van onze nieuwe merknaam.