Skip to main content

  

Nut en noodzaak van PGO’s voor de VVT

Steeds vaker lees je over PGO’s voor de zorg. Maar wat is dat eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een onlineomgeving (app of website) met gegevens uit medische dossiers van verschillende zorgverleners. De PGO is van de cliënt: de cliënt kiest de PGO en het is gratis. De cliënt bepaalt met wie welke gegevens gedeeld worden.

Door Suzanne Stomp

16 januari 2023

Waarom als VVT-instelling ook aansluiten op een PGO?

Het is belangrijk dat cliënten en eventueel hun naasten regie hebben over hun eigen zorg. Een PGO draagt daaraan bij. Daarmee hebben cliënten inzicht in de gegevens die hun zorgverlener in het medisch dossier vastlegt. Met een PGO kan de cliënt een leven lang op één plek alle informatie over de eigen gezondheid inzien, bijhouden en beheren. Ook stimuleert een PGO de cliënt om actief met de eigen gezondheid aan de slag te gaan.

Bekijk welke PGO’s er zijn

Er zijn 14 PGO’s waaruit een cliënt kan kiezen. Bekijk ze hier.

Steeds meer zorginstellingen doen mee

De overheid stimuleert het uitwisselen van medische gegevens, bijvoorbeeld met een PGO. Zo is er de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Daarmee hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage en afschrift van hun medisch dossier. Het PGO draagt hier aan bij. Ook is de overheid bezig met het wetsvoorstel Wegiz: Wet op de uitwisseling van gegevens in de zorg. Hiermee worden zorginstellingen vanaf medio 2024 verplicht om onderling informatie te kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld met de verpleegkundige overdracht (eOverdracht). Ook zijn er diverse subsidieregelingen om instellingen te stimuleren aan te sluiten op een PGO. Bijvoorbeeld de ‘VIPP’ voor ziekenhuizen, ‘Open’ voor huisartsen en ‘VIPP Inzicht’ voor VVT-instellingen.

Meer informatie over landelijke afspraken

In een standaard wordt vastgesteld welke gegevens er uitgewisseld moeten worden (per zorgsoort) met het PGO of met andere zorgverleners. Dit gebeurt aan de hand van ZIB’s: zorginformatiebouwstenen. Bekijk hier de informatiestandaard Basisgegevens Langdurige Zorg (Bglz) voor VVT-instellingen. Afspraken over hoe gegevens veilig uitgewisseld moeten worden zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelstel.

Als VVT-instelling een PGO-project starten: houd hier rekening mee

Het aansluiten op een PGO is niet zomaar geregeld. Als instelling moet je uitzoeken of en waar in het epd de gegevens worden vastgelegd. En is jouw epd voorbereid op de Bglz? Ook moet je een ‘DienstVerlener ZorgAanbieder’ contracteren (dat is een ict-leverancier met een MedMij certificering die gegevens mag aanleveren aan een PGO)  en het nodige aanpassen en testen voordat cliënten daadwerkelijk met de PGO aan de slag kunnen. Tot slot moet je ook clienten en/of naasten informeren over het PGO.

Voordelen om nu al te starten met een PGO

De voordelen om als instelling nu al te starten met een PGO op een rij:

  • Als je nu al aansluit op een PGO, doe je alvast ervaring op met alles wat erbij komt kijken. Er is dan meer tijd voor een rustige transitie dan wanneer het straks moet vanuit een wettelijke verplichting.
  • Je bereidt je al voor op eOverdracht (gegevensuitwisseling tussen bijvoorbeeld het ziekenhuis en vvt).
  • Je krijgt meer inzicht in de opbouw van het epd en wat de gevolgen zijn van de invoer van ZIB’s.
  • Je krijgt meer inzicht in de werkprocessen: wie legt wat, waar en hoe vast?
  • Je kunt cliënten tijdig en goed informeren over de PGO.
  • Je hebt op termijn geen cliëntenportaal meer nodig.

Ga met ons in gesprek

Wil je je ook voorbereiden op de aansluiting op een PGO? Verken dan eens de mogelijkheden met ons.

Ga met ons in gesprek

Nieuwsgierig? Meer weten hoe we naar jouw innovatie uitdaging kijken?

Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ook wij innoveren. Op dit moment zie je slechts een gedeelte van wat we te vertellen hebben.
Ondertussen werken we aan onze volledige website en vieren we in het voorjaar 
een feestje ter ere van onze nieuwe merknaam.