Skip to main content

  

Gaan ZCC's eindeloos rondbellen op zoek naar niet beschikbare bedden?

We zitten met de stuurgroep van de gezamenlijke crisisopvang ouderen in de VVT bij elkaar. Na 3/4 jaar overleggen, uitzoeken en onderhandelen ligt het besluit voor: Kunnen we van start met de nieuwe werkwijze of niet?

Door Annet van Harten

01 mei 2023

De druk op de kleinere instellingen is hoog, het is voor hen bijna niet meer te doen om eens in de 5 weken alle crisissen op te vangen. Dat vormt een te grote piek. De vraag wordt gesteld in hoeverre de nieuwe werkwijze nu doorkruist gaat worden door de opzet van de regionale ZCC's? Minister Ernst Kuipers legt in gesprek met Zorgvisie helder uit waarom een bredere centrale triage en plaatsing nodig is: Bekijk het fragment hier.

Veel kwetsbare ouderen komen in crisis op de SEH terwijl ze eigenlijk in de VVT geholpen zouden moeten worden. SEH medewerkers, maar ook huisartsen, kunnen vaak niet snel een geschikte plek voor deze ouderen in de VVT vinden, met als gevolg verstopping en verdringing van zorg. Daarom is er een bredere centrale triage voor ambulance, huisartsenpost, VVT, GGZ en geboortezorg nodig.

Desondanks is de stuurgroep is unaniem. Dit doorkruist niet.

Eindeloos rondbellen

Waarschijnlijk zal op termijn de beschikbaarheid van de bedden in een andere applicatie moet worden bijgehouden, zal een onafhankelijk orgaan de triage gaan doen en zal het delen van de patiëntinformatie via een andere applicatie plaatsvinden. Allemaal zaken die ingrijpend genoeg zijn voor de zorgmedewerkers. Maar belangrijker is dat, als er onvoldoende crisisbedden zijn, er weinig te triëren en te plaatsen valt. Dan gaat een groeiend legertje triagisten eindeloos rondbellen. Ook al zeggen de beschikbaarheidsapplicaties dat er geen bedden zijn, zij weten dat er altijd nog wel bedden zijn die in geval van nood beschikbaar te maken zijn. En zij willen een kwetsbare oudere en een toch al overbelaste huisarts niet in de kou laten staan.

Capaciteitsplanning

Er zijn tal van interventies om de vraag naar formele zorg te verminderen. Maar de vraag naar zorg blijft groot en dat verplicht de VVT-instellingen om de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk toe te wijzen aan de mensen die deze het hardste nodig hebben. Dat vraagt om tenminste 1 aanvullend instrument: capaciteitsplanning. En daarvoor hebben de VVT-instellingen niets anders nodig dan elkaar en enige logistieke kennis.

De logistieke kennis zorgt ervoor dat er inzicht ontstaat in de hele keten van instroom, doorstroom en uitstroom in de eigen huizen, inclusief gemiddelde ligduur. Deze kennis was in de VVT-sector in het verleden niet nodig en is veelal afwezig. Daarom is vaak onduidelijk hoeveel capaciteit er nodig is en vrijgemaakt kan worden voor crisishuisvesting en voor de overige soorten van tijdelijke en permanente huisvesting. Ook is er geen zicht op opschalingsmogelijkheden voor piektijden (griepgolven ed). 

Onderling vertrouwen?

Het delen van capaciteits- en bezettingsinformatie vraagt onderling vertrouwen en het overstijgen van de concurrentieprikkel. Ieder vult zijn instelling het liefst (of noodzakelijkerwijs) met de meest "winstgevende" cliënten en heeft daarover zijn eigen afspraken met de zorgverzekeraars. Als de instellingen per toerbeurt de triage doen, moeten zij elkaar erin vertrouwen dat de concullega's niet aan cherry picking zullen doen voor hun eigen organisatie. Als dat vertrouwen er niet is, gaat ieder heel selectief bedden beschikbaar maken voor crisisopvang. Er is vertrouwen nodig voor het opstellen en naleven van de spelregels rondom crisisbedden. 

Gelukkig beseft de stuurgroep dat met de toenemende druk op de zorg en de groeiende eisen aan de zorgcoördinatie, zij elkaar nog hard nodig gaan hebben (én de huisartsen en SEH's) en dat er na verloop van tijd positieve ervaringen en gezamenlijk (tussen)resultaat nodig zijn in plaats van argumenten en plannen. 

Ga met ons in gesprek

Herkent u uzelf in het bovenstaande? Zou u begeleiding, logistiek inzicht of handige applicaties kunnen gebruiken in uw zorg coördinatie? Neem dan contact met ons op.

Ga met ons in gesprek

Nieuwsgierig? Meer weten hoe we naar jouw innovatie uitdaging kijken?

Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ook wij innoveren. Op dit moment zie je slechts een gedeelte van wat we te vertellen hebben.
Ondertussen werken we aan onze volledige website en vieren we in het voorjaar 
een feestje ter ere van onze nieuwe merknaam.