Skip to main content

  

De vrouw met de zweep bij SET-aanvraag

We zitten in de kick-off van een pilot voor een efficiënter medicatieproces binnen een wijkteam van Woonzorgcentra Haaglanden (WZH). Denk hierbij aan digitaal aftekenen, dubbelcontrole op afstand en het gebruiken van een medicijndispenser. 

Door Annet van Harten

24 juli 2020

Vraag van Woonzorgcentra Haaglanden (WZH)

De zorgmanager doet de aftrap. Hij geeft aan dat het lang een wens was om op efficiëntere wijze het medicatieproces in te richten met behulp van eHealth en gesubsidieerd vanuit de Stimuleringsregeling EHealth Thuis (SET). Maar in de drukte van alledag kwam het er maar niet van. ‘Maar’ zo zegt hij, ‘dankzij de vrouw met de zweep zijn we nu zo ver gekomen. Zij hield ons bij de les met haar ervaring om te overzien wat er moet gebeuren.’

De vrouw met de zweep? Dat is Annet van Harten, adviseur bij Voorts. Zij was gevraagd ervoor te zorgen dat de SET-aanvraag daadwerkelijk ingediend zou gaan worden.

De kracht van de vrouw met de zweep

Deze stimuleringsregeling komt vanuit de ervaring dat goede voorbeelden van eHealth-implementaties niet leiden tot spontane verspreiding. Niet binnen organisaties en niet tussen organisaties. Als ervaren implementeerders van veranderingen verbaast ons dat niets. Spontane olievlekwerking hebben wij nog nooit gezien. Implementeren vraagt doorzettingsvermogen, voortdurende aandacht en toesnijden op de specifieke context. Vooral de voortdurende aandacht voor een langere tijd is voor medewerkers in de zorg een moeilijke opgave naast hun reguliere werk. En juist dat is de kracht van de ‘vrouw met de zweep’: haar reguliere werk is om te bewaken dat dat wat afgesproken is ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Opschalen met SET-subsidie

Om de gewenste opschaling te realiseren, faciliteert de SET de invoering van bewezen eHealth-toepassingen voor drie jaar. Het gaat dus niet om nieuwe technologie, maar om techniek die al op kleine schaal toegepast wordt binnen de eigen organisatie of binnen een samenwerkend cluster van organisaties. Een vereiste is dat een inkoper van zorg (verzekeraar, gemeente) de subsidieaanvraag medeondertekent, want na drie jaar moet de toepassing organisatorisch en financieel geborgd zijn. Helaas kennen we veel mooie voorbeelden die stoppen na afloop van de subsidieperiode. Het is dus belangrijk om de inkopers van zorg goed mee te nemen tijdens de drie jaren van implementatie.

Omdat de beoogde eHealth toepassingen nog niet toegepast werden binnen WZH, besloot ze om eerst pilots uit te voeren. Voorts zou niet alleen de subsidieaanvraag schrijven, maar ook de pilots begeleiden.

Pilots binnen de SET Covid-19

Terwijl de pilot binnen WZH liep, stelde ZonMw een tweede ronde ‘SET Covid-19’ open. Deze variant van de SET subsidie kent een kortere doorlooptijd en is gericht op het snel implementeren van zorg op afstand, wat nodig bleek tijdens de Covid-19 crisis. Hiervoor hoeft de organisatie niet al eerdere ervaring te hebben. Er wordt ook geen eigen financiële bijdrage gevraagd en de verzekeraar hoeft niet mede te ondertekenen. Deze subsidie leent zich dus uitstekend voor pilots of voor het snel breed implementeren van eenvoudige toepassingen. De ironie wil dat binnen WZH deze subsidie nu juist niet werd aangewend voor de uitvoering van een pilot, maar qua timing als geroepen kwam om een al uitgevoerde pilot met lifestylemonitoring op te schalen naar de andere wijkteams.

Visie ontwikkelen met de Pre-SET-subsidie

De derde variant is de pre-SET-subsidie. Deze subsidie zonder eigen bijdrage is gericht op het komen tot een eHealth-visie. WZH had al een visie. Maar bij een andere klant van ons, Buro3O, kwam deze regeling goed van pas. Met alle stakeholders aan tafel werkten we aan een visie die de basis vormde voor een reguliere SET-subsidie.

Een mooie drie-eenheid

Onze ervaring is dat de 3 SET-subsidies een mooie drie-eenheid vormen: die tezamen visie, pilot en opschaling ondersteunen.  Wij merken dat deze subsidies de organisatie dwingt om deadlines te formuleren en tot voortgang te komen. Gelukkig is er in de regelingen voorzien dat eigen medewerkers geschoold en ondersteund moeten worden en dat er adviseurs nodig zijn die meerdere rollen kunnen vervullen. Denk aan de luisteraar, de analist, de expert, de trainer en soms dus ook: de vrouw met de zweep.

Ga met ons in gesprek

Nieuwsgierig? Meer weten hoe we naar jouw innovatie uitdaging kijken?

Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ook wij innoveren. Op dit moment zie je slechts een gedeelte van wat we te vertellen hebben.
Ondertussen werken we aan onze volledige website en vieren we in het voorjaar 
een feestje ter ere van onze nieuwe merknaam.