Skip to main content

  

De VIPP-GGZ-regeling: een haalbare honderd procent subsidie

Hoe krijg ik mijn VIPP-traject van de grond? Wij zien veel GGZ-organisaties twijfelen aan de haalbaarheid van de VIPP-GGZ-regeling, ze vragen zich af of ze wel verder moeten investeren in dit traject. De subsidie is toekend, alleen realisatie is lastiger dan gedacht. Maar in deze tijd moet je je juist niet terugtrekken maar een stap vooruit zetten. Door je als organisatie nu terug te trekken organiseer je eigenlijk je eigen falen. Durf in plaats daarvan juist een stap naar voren te zetten! In één dag maken wij een haalbaarheidsinschatting in de vorm van een quick scan. Op basis daarvan kunnen we heel snel een plan van aanpak maken. In bijgaande blog leg ik uit hoe je de beoogde opschaling in dit subsidie-traject slim aanpakt.

Door Saskia Timmer

17 februari 2020

De VIPP-GGZ-regeling ondersteunt en financiert implementaties op een toegankelijke manier. Deze regeling richt zich daarbij vooral op de stimulering van eHealth als onderdeel van de behandeling. Dus worstelt jouw organisatie met opschaling van eHealth en heb je vragen of je organisatie wel de resultaatverplichting kan behalen? Zet dan nu de stap naar voren. In deze blog leg ik graag uit hoe je het subsidie-traject slim aanpakt.

De opschaling van eHealth

Bij de VIPP-GGZ-regeling kun je via de subsidie de kennis en capaciteit inhuren om de opschaling van eHealth daadwerkelijk te realiseren. Dat is meteen de grote kracht van deze subsidiestroom; je kunt via deze regeling opstartkosten en implementatiekosten financieren. De VIPP-GGZ-regeling is een honderd procent subsidie. Dat is een groot voordeel want hierdoor hoef je alleen maar te realiseren dat je resultaat behaalt. Het is geen irreële subsidie met onhaalbare eisen.

‘Durf om te draaien en een stap naar voren te zetten.’

Twijfel bij GGZ-organisaties

Toch zien wij momenteel veel GGZ-organisaties twijfelen aan de haalbaarheid van de VIPP-GGZ-regeling. Zij zijn daardoor te vaak geneigd om zich terug te trekken. Dat is echt een gemiste kans! Daarmee organiseer je eigenlijk je eigen falen. Je moet juist durven omdraaien en zeggen: nu een stap naar voren! Voor GGZ-organisaties die twijfelen aan de haalbaarheid van de VIPP-GGZ-regeling maken wij in één dag een haalbaarheidsinschatting in de vorm van een quick scan. Op basis daarvan kunnen we snel een plan van aanpak maken. Zeker in combinatie met onze draaiboek-methodiek is het absoluut mogelijk om binnen de gestelde termijn te voldoen aan de resultaatverplichtingen van de VIPP-GGZ-regeling.

‘Worstelt jouw organisatie met opschaling van eHealth? Benut de quick scan om snel een beeld van de haalbaarheid en aanpak te krijgen.’

Quick scan

Bij een quick scan plannen we een workshop van een halve dag. In die workshop kijken we naar:

  • Wat is de stand van zaken inzake de A, B en C module?
  • Welk product heb je daarvoor nodig en past dat in de subsidiestroom?
  • Wat kun je zelf en waar heb je extra kennis of capaciteit nodig?
  • Wat heb je dan nog nodig aan ondersteuning en devices?

Zo creëren we een totaalbeeld van de stand van zaken en de benodigde aanpak. Aan het einde van de dag is de quick scan compleet en geven wij aan welke mogelijkheden er voor jullie zijn. We weten dus heel snel of de subsidie voor jullie organisatie haalbaar is, wat het je gaat opleveren en wat het van jullie vraagt.

‘We brengen heel gericht en efficiënt in beeld wat de subsidie jullie organisatie kan bieden.’

Het resultaat

Wij merken dat de gefocuste aanpak ineen quick scan voor organisaties een prettige manier is om heel gericht en efficiënt in beeld te brengen wat de subsidie hen kan bieden, hoe wij kunnen ondersteunen en hoe dit hen vooruit helpt. Ongeacht waar ze zijn in het traject. Samen pakken we in sneltreinvaart de essentie van de koers, pellen we heel goed af wat wel en niet mogelijk is, zien we de knelpunten, de ambities en de benodigde stappen om daar te komen; dat werkt enorm verhelderend.

En nu?

Klinkt onze quick scan als iets dat jouw zorgorganisatie vooruit kan helpen met jullie innovatie ambities? Dan drinken we graag snel een kop koffie met je. Neem gerust contact op om vrijblijvend van gedachten te wisselen en we maken een afspraak. We horen dan graag over de uitdagingen waar jullie voor staan en kunnen meer vertellen over de trajecten die wij al doen. Zo onderzoeken we in dit eerste gesprek waar het bij jullie knelt en of onze quick scan jullie weer vooruit kan helpen.

Ga met ons in gesprek

Nieuwsgierig? Meer weten hoe we naar jouw innovatie uitdaging kijken?

Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ook wij innoveren. Op dit moment zie je slechts een gedeelte van wat we te vertellen hebben.
Ondertussen werken we aan onze volledige website en vieren we in het voorjaar 
een feestje ter ere van onze nieuwe merknaam.